Katedra ekonomiky a riadenia verejnej správy, Fakulta verejnej správy, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

 
Základné informácie   |   Zborník abstraktov z I. ročníka konferencie   |   Zborník z II. ročníka konferencie   |  

Zborník abstraktov z III. ročníka konferencie   |   Prezentácie príspevkov   |   Fotografie

Fotografie z III. ročníka vedeckej konferencie